Pudełko programu Subiekt nexo PRO 1 stanowisko

Subiekt nexo PRO

Subiekt nexo PRO jest programem wspierającym obsługę sprzedaży w małych oraz średnich firmach. Został stworzony w celu rozszerzenia wersji Subiekta nexo bowiem oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu zawiera także dużo dodatkowych rozwiązań, dzięki którym spełnione mogą zostać nawet niestandardowe wymagania.

Program Subiekt nexo PRO umożliwia obsługiwanie firm wielooddziałowych. Pozwala na zaawansowane nadawanie cen towarom dzięki cennikom głównym i dodatkowym. Jego zaletą jest rozbudowana obsługa zamówień. W programie Subiekt nexo PRO opracowano m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które czynią logistykę zamówień prostszą tak w przypadku klientów, jak i dostawców. 

Subiekt nexo PRO cechuje się także zwiększoną otwartością i elastycznością. Umożliwia między innymi dodawanie pola własnego do poszczególnych elementów systemu oraz tworzenie własnych raportów i wzorców wydruku. 

 

Pudełko programu Subiekt nexo PRO 3 stanowiska

Podstawowe możliwości Subiekta nexo PRO:

 • obsługiwanie wszystkich rodzajów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • całkowity rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze tworzenie faktur do dokumentów WZ; tworzenie korekt dokumentów magazynowych; zautomatyzowane tworzenie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma;  faktura sprzedaży z licznych magazynów;
 • obszernie zbudowany system zamówień dzięki któremu każda z pozycji dokumentu może mieć własny termin realizacji, także wcześniejszy niż termin wykonania całego dokumentu; 
 • pełna kartoteka asortymentu, w skład której wchodzą towary, usługi, komplety i opakowania zwrotne, a także klienci wraz z informacjami typu CRM; działy sprzedaż będące w kartotece;
 • możliwość prowadzenia własnej, elastycznej polityki cenowej polegającej na przypisywaniu zdefiniowanych cenników do danych klientów; ustalanie ceny, domyślnego i maksymalnego upustu. Pozycje cennika mogą być ustalane w odniesieniu do jednostki miary oraz wysokości progu sprzedaży; 
 • obsługiwanie płatności kartą, przedpłat, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup; 
 • całościowa obsługa kasy z możliwością rejestrowania operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacji kasowych z odłożonym skutkiem (niewykonane); 
 • obsługiwanie rachunków bankowych w tym przelewów standardowych, do ZUS, przelewów podatkowych, operacji na rachunku, opłat prowizyjnych, wyciągów; obsługa bankowości elektronicznej dzięki wymianie plików oraz online (wybrane banki); 
 • możliwość prowadzenia rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczeń wielowalutowych, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, kompensat; 
 • szeroko rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych takich jak kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych; 
 • zautomatyzowana synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych; 
 • całkowita integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO;
 • możliwość używania drukarki fiskalnej jako biurowej i drukowanie na niej dowolnych dokumentów jako wydruków niefiskalnych; 
 • dokładne monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na dokumentach oraz w kartotece klientów poprzez pełen ślad rewizyjny;
 • dokonywanie zamówień od klientów w przesunięcia międzymagazynowe.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Subiekta nexo umożliwia kreowanie własnych rozwiązań 
 • tworzenie zaawansowanych pól własnych do obiektów systemu;
 • tworzenie swoich raportów i wydruków;
 • nie ma ograniczeń dla plików biblioteki, załączników oraz flag własnych;
 • właściwe i łatwe nadawanie uprawnień dzięki rolom użytkowników;
 • kształtowanie dostępu dla użytkowników do magazynów oraz oddziałów;
 • ustalanie widoków dla użytkowników;
 • tworzenie licznych dostawców asortymentu ze sprecyzowanym danym głównym dostawcą i producentem (każdy dostawca może mieć przypisane dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli oraz terminy dostawy); 
 • obsługiwanie zamienników, łatwych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wyszczególnić dzięki specjalnej funkcji między elementami z tego samego zbioru;
 • tworzenie kosztorysu i sprzedawanie usług z wykazem materiałów potrzebnych do ich realizacji;
 • określenie precyzyjnej ceny do 6 miejsc po przecinku;
 • możliwość tworzenia cenników dodatkowych, które dotyczą części cennika głównego i które można czasowo ograniczyć;
 • obsługiwanie oddziałów firmy (z poszczególnym oddziałem związany jest cennik główny, domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego); 
 • możliwość sprzedaży z dostaw, dokonywanie rezerwacji dostaw w dokumentach, możliwość zakupu z rozbiciem przyjęcia na partie oraz rejestracji rozbieżności w przyjęciach magazynowych;
 • dołożony został parametr, który pokazuje lub ukrywa partie asortymentu z przekroczonym terminem ważności;
 • zautomatyzowane numerowanie partii, możliwość generowania automatycznych kodów dostaw w trakcie wprowadzania do magazynu;
 • możliwość ukrycia asortymentu na poszczególnych magazynach podczas sprzedaży, wydań magazynowych i zamówień;
 • możliwość wydawania asortymentu wg HIFO (najdroższe dostawy rozchodowane w pierwszej kolejności);
 • możliwość korekty kosztu dostaw;
 • możliwość zbiorczej realizacji licznych zamówień jednym dokumentem;
 • widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”; 
 • widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” w celu wydajniejszej oraz efektywniejszej pracy z zamówieniami do dostawców;
 • ustalenie minimalnej pożądanej kwoty do zrealizowania zamówienia od klienta;
 • kontrolowanie kolejności realizacji zamówień ze względu na datę wystawienia zamówień;
 • kompletowanie zamówień polegające na rezerwowaniu dostaw koniecznych do zrealizowania zamówienia;
 • rozszerzenie sposobów na dokonanie płatności odroczonych – rozbicie na raty;
 • podzielenie rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych ze wskazaniem terminu płatności dla każdej z nich); 
 • możliwość rozliczeń wielowalutowych (np. USD - EUR) a także kompensat wielowalutowych
 • wprowadzenie sesji kasowych czyli narzędzia do weryfikacji pracy kasjera (przy zamykaniu sesji system sam oblicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w programie);
 • wprowadzenie sesji rozliczeniowych, które są narzędziem do skuteczniejszego zarządzania rozliczeniami;
 • generowanie raportu „Dostawy przeterminowane” prezentującego asortyment będący po dacie ważności. 
Studio Komputerowe MEDIART
ul. Kilińskiego 30D
ul. Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
NIP: 694-113-79-35

+48 76 819 17 06

mediart@chojnow.biz

komputery - kasy fiskalne
terminale płatnicze - serwis
Agnieszka

+48 76 819 17 06

mediart.sklep@e-informator.pl

strony WWW CMS - sieci
RODO - audyty KRI
Arkadiusz

+48 604 570 182

mediart@chojnow.biz

facebook.com/skmediart

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek
10:00-16:00

sprawdź dojazd