Pudełko programu Rewizor nexo 1 stanowisko Rewizor nexo

Rewizor nexo jest nowoczesnym programem pomagającym w prowadzeniu pełnej księgowości. Wykorzystane rozwiązania interfejsowe oraz technologie powodują, że obsługa księgowa firmy jest  łatwa i szybka.

Program Rewizor nexo jest wsparciem dla księgowych podczas każdego etapu pracy począwszy od zarządzania planami kont, dekretacji oraz księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługiwanie środków trwałych, po przygotowanie deklaracji skarbowych, operacje kasowe oraz operacje na rachunkach bankowych a także ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Pomimo różnorodnej funkcjonalności charakteryzuje się łatwą i intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo należy do rodziny InsERT nexo, która stanowi zintegrowany pakiet, w skład którego wchodzą także: Subiekt nexo będący systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo, który jest programem do kierowania uproszczoną księgowością, Gratyfikant nexo będący system kadrowo-płacowym i Gestor nexo czyli system zarządzania relacjami z klientami.         

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

 • bezproblemowa zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługiwanie etapowej pracy podczas okresu obrachunkowego poprzez otwieranie i zamykanie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. Pudełko programu Rewizor nexo 3 stanowiskamiesiąca”;
 • łatwe zarządzanie planami kont dzięki możliwości tworzenia wzorcowego planu kont, przenoszenia z innego okresu obrachunkowego, a także zautomatyzowanemu tworzenie kont kartotekowych i obsługi kont pozabilansowych;
 • zaawansowana dekretacja czyli podział dokumentów na dekrety oraz polecenia księgowania, zróżnicowane stany dokumentu (będące w przygotowaniu, zatwierdzeniu i zaksięgowaniu), pogłębiona kontrola kręgu kosztów;
 •  ewidencjonowanie i rozliczanie ewidencji VAT: zakup, sprzedaż (w tym sprzedaż marża), rozliczeń metodą kasową, korekt VAT nieterminowych płatności wraz z możliwością generowania zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów, które przypadają na miejsca użytkowania, drukowanie tabeli oraz planów amortyzacji), możliwość ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • szeroka sprawozdawczość finansowa polegająca na dostosowaniu sprawozdań do indywidualnych potrzeb;
 • kluczowa ewidencja wynagrodzeń czyli rejestr ewidencji osobowej, spis umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich zaczynając od składek ZUS wspólnika do odliczeń oraz zmniejszenia podatku w związku z rozmaitymi ulgami;
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie pojazdów prywatnych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej a także pojazdów firmowych i możliwości częściowego lub całkowitego odliczenia VAT;
 • obsługiwanie dowodów wewnętrznych, na które składają się dokumenty własne podmiotu, które dotyczą operacji zachodzących wewnątrz zakładu pracy;
 • obsługiwanie operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych w tym płatności kartą płatniczą, bonami, tworzenie raportów kasowych;
 • obsługiwanie operacji powiązanych z rachunkami bankowymi, wykonanie przelewów standardowych, do ZUS, przelewów podatkowych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie rozrachunków, możliwość integracji z zapisami kont i z zapisami VAT;
 • tworzenie oraz drukowanie deklaracji skarbowych, które rozliczają podatek dochodowy wspólników oraz pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) i podatek VAT;
 • tworzenie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) i możliwość ich eksportu do programu Płatnik;
 • zautomatyzowana dekretacja dokumentów księgowych i rejestrów VAT dzięki zdefiniowanym schematom;
 • zintegrowanie z programem sprzedaży Subiekt nexo;
 • umożliwienie pracy na 1 stanowisku lub w sieci;
 • obsługiwanie plików JPK_VAT (informacje o przeprowadzonej ewidencji VAT) oraz ich niezbędna wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • tworzenie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK oraz przekazywanie ich na potrzeby kontroli skarbowej dzięki środkom komunikacji elektronicznej bądź za pomocą informatycznych nośników danych;
 • wspieranie procedur centralnego rozliczania VAT, gdzie rejestr prowadzony jest w jednostce podrzędnej, natomiast rozliczenia robione są w jednostce centralnej (przykładem mogą być jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • kontrola statusu kontrahentów dzięki danym z GUS, portali Ministerstwa Finansów (mowa o NIP i VAT) badanie bazy aktywnych podatników VIES i rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikowanie z klientami oraz pracownikami dzięki wbudowanemu modułowi do obsługi poczty e-mail i SMS.

Obsługa RODO:

 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja).
Studio Komputerowe MEDIART
ul. Kilińskiego 30D
ul. Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
NIP: 694-113-79-35

+48 76 819 17 06

mediart@chojnow.biz

komputery - kasy fiskalne
terminale płatnicze - serwis
Agnieszka

+48 76 819 17 06

mediart.sklep@e-informator.pl

strony WWW CMS - sieci
RODO - audyty KRI
Arkadiusz

+48 604 570 182

mediart@chojnow.biz

facebook.com/skmediart

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek
10:00-16:00

sprawdź dojazd