Pudełko programu Rewizor nexo PRO 1 stanowisko

Rewizor nexo PRO

Rewizor nexo PRO jest współczesnym systemem pomagającym w prowadzeniu pełnej księgowości w małych oraz średnich firmach. Znakomicie sprawdza się także w biurach rachunkowych.

Program Rewizor nexo PRO stanowi poszerzoną wersję Rewizora nexo, która powstała dla tych, co potrzebują intuicyjnego, dostępnego systemu finansowo-księgowego. Poza pełną funkcjonalnością podstawowego programu, zawiera on także liczne dodatkowe rozwiązania. Umożliwia na przykład wielopoziomowe wykorzystywanie kont kartotekowych, generowanie indywidualnych raportów i wydruków, własne opisywanie zdarzeń gospodarczych (np. dodatkowymi transakcjami VAT), robienie analiz zapisów według różnych cech wykorzystujących tzw. pola własne, a także rozliczanie rozrachunków na raty czy ewidencjonowanie ich zgodnie z własnymi typami. Dzięki tzw. punktom rozszerzeń i Sferze dla Rewizora możliwe stało się realizowanie własnych rozwiązań, które są dostosowane do specyfiki firmy. 

Rewizor nexo PRO należy do rodziny InsERT nexo PRO, która jest zintegrowanym pakietem, do którego należą także: Subiekt nexo PRO będący systemem obsługi sprzedaży oraz gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo PRO czyli program do kierowania uproszczoną księgowością, Gratyfikant nexo PRO będący systemem kadrowo-płacowym a także Gestor nexo PRO, który jest systemem do zarządzania relacjami z klientami.

Pudełko programu Rewizor nexo PRO 3 stanowiskaPodstawowe możliwości Rewizora nexo PRO:

 • bezproblemowa zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługiwanie etapowej pracy podczas okresu obrachunkowego poprzez otwieranie i zamykanie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
 • łatwe zarządzanie planami kont dzięki możliwości tworzenia wzorcowego planu kont, przenoszenia z innego okresu obrachunkowego, a także zautomatyzowanemu tworzenie kont kartotekowych i obsługi kont pozabilansowych;
 • zaawansowana dekretacja czyli podział dokumentów na dekrety oraz polecenia księgowania, zróżnicowane stany dokumentu (będące w przygotowaniu, zatwierdzeniu i zaksięgowaniu), pogłębiona kontrola kręgu kosztów;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie ewidencji VAT: zakup, sprzedaż (w tym sprzedaż marża), rozliczeń metodą kasową, korekt VAT nieterminowych płatności wraz z możliwością generowania zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów, które przypadają na miejsca użytkowania, drukowanie tabeli oraz planów amortyzacji), możliwość ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • kluczowa ewidencja wynagrodzeń czyli rejestr ewidencji osobowej, spis umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich zaczynając od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z dodatkowych źródeł, do odliczeń i zmniejszenia podatku w związku z rozmaitymi ulgami;
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie pojazdów prywatnych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej a także pojazdów firmowych i możliwości częściowego lub całkowitego odliczenia VAT;
 • obsługiwanie dowodów wewnętrznych, na które składają się dokumenty własne podmiotu, które dotyczą operacji zachodzących wewnątrz zakładu pracy;
 • obsługiwanie operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych w tym płatności kartą płatniczą, bonami, tworzenie raportów kasowych;
 • obsługiwanie operacji powiązanych z rachunkami bankowymi, wykonanie przelewów standardowych, do ZUS, przelewów podatkowych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie rozrachunków, możliwość integracji z zapisami kont i z zapisami VAT;
 • tworzenie i drukowanie deklaracji skarbowych, które rozliczają podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) a także podatek VAT; 
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) i możliwość ich eksportu do programu Płatnik;
 • zautomatyzowana dekretacja dokumentów księgowych i rejestrów VAT dzięki zdefiniowanym schematom;
 • zintegrowanie z programem sprzedaży Subiekt nexo;
 • umożliwienie pracy na 1 stanowisku lub w sieci;
 • obsługiwanie plików JPK_VAT (informacje o przeprowadzonej ewidencji VAT) oraz ich niezbędna wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • tworzenie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK oraz przekazywanie ich na potrzeby kontroli skarbowej dzięki środkom komunikacji elektronicznej bądź za pomocą informatycznych nośników danych;
 • wspieranie procedur centralnego rozliczania VAT, gdzie rejestr prowadzony jest w jednostce podrzędnej, natomiast rozliczenia robione są w jednostce centralnej (przykładem mogą być jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • kontrola statusu kontrahentów dzięki danym z GUS, portali Ministerstwa Finansów (mowa o NIP i VAT) badanie bazy aktywnych podatników VIES i rejestru kaucji gwarancyjnych
 • komunikowanie z klientami oraz pracownikami dzięki wbudowanemu modułowi do obsługi poczty e-mail i SMS.

 Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • dodatek Sfera dla Rewizora, która umożliwia dodawanie swoich rozwiązań; 
 • generowanie wielopoziomowych kont kartotekowych będących w planie kont;
 • generowanie kartotek księgowych wyszukiwanych po polach własnych;
 • możliwość definiowania transakcji VAT;
 • możliwość tworzenia własnych rodzajów amortyzacji;
 • obsługiwanie magazynu walut, ewidencjonowanie oraz rozliczanie obiegu środków pieniężnych na kontach rachunków walutowych;
 • sesje kasowe będące narzędziem do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamknięcia sesji system oblicza czy stan pieniędzy jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w programie);
 • umożliwienie rozliczania rozrachunków dzięki ratom oraz własnym rodzajom rozrachunków;
 • ewidencjonowanie sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) generowanych w sposób automatyczny w trakcie dokonywania rozliczeń;
 • możliwość rozliczeń wielowalutowych (np. USD – EUR);
 • możliwość kompensat wielowalutowych;
 • zaawansowane schematy dekretacji, których zrobienie można uzależnić od danej cechy dokumentu źródłowego; 
 • możliwość tworzenia pól oraz idywidualnych słowników, dzięki którym można definiować obiekty w programie - umożliwia to wykonanie analizy zgodnie z własnymi kryteriami i wykorzystanie do warunkowych schematów dekretacji;
 • określenie swoich raportów oraz wydruków i możliwość ich eksportu do pozostałych programów InsERT nexo;
 • moduł punktów rozszerzeń, który daje możliwość rozwinięcia logiki biznesowej o indywidualne algorytmy (przykładem może być: obliczenie wartości danego pola na deklaracji).
Studio Komputerowe MEDIART
ul. Kilińskiego 30D
ul. Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
NIP: 694-113-79-35

+48 76 819 17 06

mediart@chojnow.biz

komputery - kasy fiskalne
terminale płatnicze - serwis
Agnieszka

+48 76 819 17 06

mediart.sklep@e-informator.pl

strony WWW CMS - sieci
RODO - audyty KRI
Arkadiusz

+48 604 570 182

mediart@chojnow.biz

facebook.com/skmediart

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek
10:00-16:00

sprawdź dojazd