Pudełko programu Rachmistrz nexo 1 stanowisko Rachmistrz nexo 

Rachmistrz nexo jest systemem do obsługiwania uproszczonej księgowości. Program jest polecany firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów bądź rozliczających się w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Różnorodna funkcjonalność i łatwa, intuicyjna obsługa są zaletami powodującymi, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega bezproblemowo i bez zwłoki.

Rachmistrz nexo  zawiera mnóstwo rozbudowanych funkcji dzięki którym zdecydowaniej łatwiej jest prowadzić księgowość (możliwość ewidencjonowania VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, poprzez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, wykonywanie operacji kasowych oraz operacji na rachunkach bankowych, aż po rozliczanie rozrachunków). Do atutów systemu zaliczyć można na przykład automatyczną dekretację dokumentów i bezproblemową obsługę finansów oraz rozrachunków.

Rachmistrz nexo należy do rodziny InsERT nexo będącej zintegrowanym pakietem, do którego należą również: Subiekt nexo będący programem obsługiwania sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rewizor nexo będący systemem finansowo-księgowym, Gratyfikant nexo czyli program kadrowo-płacowy a także Gestor nexo będący systemem zarządzającym relacjami z klientami. 

 

Pudełko programu Rachmistrz nexo 3 stanowiska  Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:

 • możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji podatku zryczałtowanego (bezproblemowe przejście między zróżnicowanymi formami księgowości);
 • ewidencjonowanie i rozliczanie ewidencji VAT: zakup, sprzedaż (w tym także sprzedaż marża), możliwość rozliczeń metodą kasową, wystawianie korekt VAT nieterminowych płatności wraz ze sposobnością generowania zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji po uwzględnieniu kosztów, które przypadają na miejsca użytkowania, drukowanie tabeli oraz planów amortyzacji), a także ewidencjonowanie wyposażenia i remanentów;
 • podstawowe obsługiwanie wynagrodzeń w tym prowadzenie ewidencji osobowej, spis umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich począwszy od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z pozostałych źródeł (EP), do odliczeń i obniżenia podatku związanego z rozmaitymi ulgami;
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie pojazdów prywatnych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej i pojazdów firmowych z możliwością częściowego lub całkowitego odliczenia VAT;
 • obsługiwanie dowodów wewnętrznych czyli własnych dokumentów podmiotu, które dotyczą operacji zachodzących wewnątrz zakładu pracy;
 • obsługiwanie operacji kasowych tak gotówkowych jak i bezgotówkowych czyli płatność kartą płatniczą, bonami, obsługiwanie raportów kasowych;
 • obsługiwanie operacji, które związane są z rachunkami bankowymi, wydawanie poleceń przelewów standardowych, do ZUS, przelewów podatkowych przy udziale bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie rozrachunków, możliwość naliczania różnic kursowych, zintegrowanie z zapisami księgowymi KPiR bądź EP a także z zapisami VAT;
 • możliwość wystawienia i drukowania deklaracji skarbowych, które rozliczają podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • tworzenie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • zautomatyzowana dekretacja do KPiR lub EP oraz tworzenie rejestrów VAT dzięki definiowalnym schematom;
 • zintegrowanie z programem sprzedaży Subiekt nexo;
 • umożliwienie pracy na jednym stanowisku lub w sieci;
 • obsługiwanie plików JPK_VAT (informacji o przeprowadzonej ewidencji VAT) oraz ich niezbędna wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • tworzenie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK oraz możliwość dostarczania ich na potrzeby kontroli skarbowej dzięki środkom komunikacji elektronicznej bądź za pomocą informatycznych nośników danych;
 • wspieranie procedur centralnego rozliczania VAT, dzięki którym ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia robione są w jednostce centralnej (na przykład jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • możliwość badania statusu kontrahentów dzięki danym z GUS, portalom Ministerstwa Finansów, które dotyczą NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES i rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikowanie z klientami oraz pracownikami dzięki stworzonemu modułowi do obsługi poczty E-mail i SMS. 

Obsługa RODO:

 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja).
Studio Komputerowe MEDIART
ul. Kilińskiego 30D
ul. Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
NIP: 694-113-79-35

+48 76 819 17 06

mediart@chojnow.biz

komputery - kasy fiskalne
terminale płatnicze - serwis
Agnieszka

+48 76 819 17 06

mediart.sklep@e-informator.pl

strony WWW CMS - sieci
RODO - audyty KRI
Arkadiusz

+48 604 570 182

mediart@chojnow.biz

facebook.com/skmediart

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek
10:00-16:00

sprawdź dojazd