Pudełko programu Rachmistrz nexo Pro 1 stanowisko

Rachmistrz nexo Pro

Rachmistrz nexo PRO jest programem służącym do obsługiwania uproszczonej księgowości. System został przeznaczony dla firm, które rozliczają się w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Program sprawdzi się tak wśród przedsiębiorców, którzy indywidualnie dokumentują własną działalność, jak i w biurach rachunkowych.

Program Rachmistrz nexo PRO jest rozbudowaną wersją Rachmistrza nexo, która zapewnia zdecydowanie większą elastyczność. Poza pełną funkcjonalnością podstawowego programu, wersja ta umożliwia także tworzenie własnych raportów oraz wydruków. Umożliwia opisywanie zdarzeń gospodarczych (na przykład dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywanie analiz zapisów zgodnie z różnymi cechami z wykorzystaniem tzw. pól własnych, bądź też rozliczanie rozrachunków w sposób ratalny lub ewidencjonowanie ich według własnych typów. Program umożliwia również realizację własnych rozwiązań dzięki tzw. punktom rozszerzeń i Sferze dla Rachmistrza nexo.

Rachmistrz nexo PRO stanowi część rodziny InsERT nexo PRO będącej zintegrowanym pakietem, do którego należą także: system obsługiwania sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo PRO, program finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO, program kadrowo-płacowy Gratyfikant nexo PRO i system zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO.

Pudełko programu Rachmistrz nexo Pro 3 stanowiskaPodstawowe możliwości Rachmistrza nexo PRO:

 • możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji podatku zryczałtowanego (bezproblemowe przejście pomiędzy zróżnicowanymi formami księgowości);
 • ewidencjonowanie i rozliczanie ewidencji VAT: zakup, sprzedaż (w tym także sprzedaż marża), możliwość rozliczeń metodą kasową, wystawianie korekt VAT nieterminowych płatności wraz ze sposobnością generowania zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji po uwzględnieniu kosztów, które przypadają na miejsca użytkowania, drukowanie tabeli oraz planów amortyzacji), a także ewidencjonowanie wyposażenia i remanentów;
 • podstawowe obsługiwanie wynagrodzeń w tym prowadzenie ewidencji osobowej, spis umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich począwszy od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z pozostałych źródeł (EP), do odliczeń i obniżenia podatku związanego z rozmaitymi ulgami;
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie pojazdów prywatnych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej i pojazdów firmowych z możliwością częściowego lub całkowitego odliczenia VAT;
 • obsługiwanie dowodów wewnętrznych czyli własnych dokumentów podmiotu, które dotyczą operacji zachodzących wewnątrz zakładu pracy;
 • obsługiwanie operacji kasowych tak gotówkowych jak i bezgotówkowych czyli płatność kartą płatniczą, bonami, obsługiwanie raportów kasowych;
 • obsługiwanie operacji, które związane są z rachunkami bankowymi, wydawanie poleceń przelewów standardowych, do ZUS, przelewów podatkowych przy udziale bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie rozrachunków, możliwość naliczania różnic kursowych, zintegrowanie z zapisami księgowymi KPiR bądź EP a także z zapisami VAT;
 • możliwość wystawienia i drukowania deklaracji skarbowych, które rozliczają podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • tworzenie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • zautomatyzowana dekretacja do KPiR lub EP oraz tworzenie rejestrów VAT dzięki definiowalnym schematom;
 • zintegrowanie z programem sprzedaży Subiekt nexo;
 • umożliwienie pracy na jednym stanowisku lub w sieci;
 • obsługiwanie plików JPK_VAT (informacji o przeprowadzonej ewidencji VAT) oraz ich niezbędna wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • tworzenie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK oraz możliwość dostarczania ich na potrzeby kontroli skarbowej dzięki środkom komunikacji elektronicznej bądź za pomocą informatycznych nośników danych;
 • wspieranie procedur centralnego rozliczania VAT, dzięki którym ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia robione są w jednostce centralnej (na przykład jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • możliwość badania statusu kontrahentów dzięki danym z GUS, portalom Ministerstwa Finansów, które dotyczą NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES i rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikowanie z klientami oraz pracownikami dzięki stworzonemu modułowi do obsługi poczty E-mail i SMS

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • dodatek Sfera dla Rachmistrza nexo, która daje możliwość kreowania własnych rozwiązań; 
 • możliwość definiowania transakcji VAT;
 • umożliwienie definiowania własnych rodzajów amortyzacji;
 • moduł sesji kasowych, które są narzędziem do sprawdzenia pracy kasjera (podczas zamykania sesji system sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest właściwy z operacjami zarejestrowanymi w programie);
 • możliwość definiowania różnych typów rozrachunków;
 • umożliwienie rozdzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na liczne kwoty cząstkowe wraz ze wskazaniem terminu płatności dla każdej z nich); 
 • ewidencjonowanie sesji rozliczeniowych generowanych w sposób automatyczny w trakcie realizowania rozliczeń;
 • możliwość rozliczeń wielowalutowych (umożliwienie ewidencjonowania przykładowo faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie); 
 • możliwość kompensat wielowalutowych; 
 • zaawansowane schematy dekretacji, których zrobienie można uzależnić od dowolnego atrybutu dokumentu źródłowego;  
 • prowadzenie ewidencji zapisów w KPiR i EP uwzględniających korekty pozyskania przychodów, które wynikają z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;
 • dodatek pól oraz własnych słowników do opisywania obiektów w systemie, co umożliwia wykonanie analizy zgodnie z własnymi kryteriami oraz do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • możliwość zdefiniowania indywidualnych raportów oraz wydruków z możliwością ich eksportu do pozostałych programów InsERT nexo;
 • dodatkowe punkty rozszerzeń, które dają możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o indywidualne algorytmy (przykładowo możliwość wyliczenia wartości danego pola na deklaracji).
Studio Komputerowe MEDIART
ul. Kilińskiego 30D
ul. Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
NIP: 694-113-79-35

+48 76 819 17 06

mediart@chojnow.biz

komputery - kasy fiskalne
terminale płatnicze - serwis
Agnieszka

+48 76 819 17 06

mediart.sklep@e-informator.pl

strony WWW CMS - sieci
RODO - audyty KRI
Arkadiusz

+48 604 570 182

mediart@chojnow.biz

facebook.com/skmediart

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek
10:00-16:00

sprawdź dojazd